Charaktery platforma edukacyjna

[* *}
Przypomnij hasło Zarejestruj się

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU 

akademia charaktery

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: Forum Media Polska).

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail bok@forum-media.pl lub listowanie pod adresem Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań.

Powołaliśmy również u siebie Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Tomasza Grzybowskiego. Kontakt do niego możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@coreconsulting.pl.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzamy w celach:

 1. umożliwienia Ci założenia i korzystania z konta w serwisie na podstawie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
 2. dokonywania przez Ciebie zakupów produktów i usług w serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w celu ich rozliczenia podatkowego realizowanych zakupów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o podatku od towarów i usług);
 3. kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. marketing naszych produktów i usług, w tym w celu dokonywania tzw. miękkiego profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. realizowania komunikacji marketingowej za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (art. 172 Prawa telekomunikacyjnego);
 6. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. prowadzenia listy sprzeciwów wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, jeżeli zgłosisz do nas tego rodzaju sprzeciw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 21 ust. 3 RODO).

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane będziemy przetwarzać przez następujące okresy:

 1. korzystanie z konta w serwisie internetowym– przez okres posiadania przez Ciebie konta w serwisie, zgodnie z Regulaminem; po usunięciu przez Ciebie konta możemy przetwarzać jeszcze Twoje dane dla potrzeb obrony przed roszczeniami, jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami;
 2. dokonywanie przez Ciebie zakupów produktów i usług w serwisie internetowym – przez okres realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, który wynosi 2 lata;
 3. rozliczenie podatkowe sprzedaży- przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży;
 4. kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego – przez okres odpowiedzi na Twoje pytania i wnioski i zakończenia danego wątku korespondencji;
 5. marketing naszych produktów i usług, w tym w celu dokonywania miękkiego profilowania – przez okres, gdy jesteś naszym klientem oraz do 3 lat od czasu gdy przestałeś nim być; masz prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych;
 6. realizowanie komunikacji marketingowej za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  – do czasu wycofania przez Ciebie zgody na taki kontakt lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych;
 7. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – w tym celu przetwarzamy dane jeżeli nie dokonujesz zapłaty za zakupione produkty lub usługi, albo wnosisz roszczenia przeciwko nam – do czasu rozstrzygnięcia sprawy lub upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 8. prowadzenie listy sprzeciwów wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, jeżeli zgłosisz do nas tego rodzaju sprzeciw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 21 ust. 3 RODO).


KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane udostępniamy podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi IT, usługi marketingowe i PR-owe, drukarniom i kurierom odpowiedzialnym za dostarczanie naszych produktów.


JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili.  O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 2. Prawo do poprawiania danych
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 4. Prawo do żądania usunięcia danych
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
 6. Prawo do wycofania zgody

Jeżeli w przyszłości uznasz, że nie chcesz więcej otrzymywać od nas wiadomości zawierających informacje o naszych produktach i usługach, masz prawo w każdej chwili,  bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wycofać wyrażoną zgodę. Musisz jednak pamiętać, że złożenie wniosku nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail bok@forum-media.pl lub listownie na adres: Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań lub przekazać wniosek o realizacje swojego prawa na adres e - mail naszego Inspektora Ochrony Danych: inspektor@coreconsulting.pl

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie ustosunkujemy się do danego zagadnienia.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail bok@forum-media.pl lub listownie na adres: Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań.