Charaktery platforma edukacyjna

[* *}
Przypomnij hasło Zarejestruj się

Eksperci

 

ADRIANA KLOS jest psychologiem i psychoterapeutką w warszawskim Ośrodku Rozwoju i Psychoterapii „Strefa Zmiany”. Pracuje z osobami, które doświadczają lęków, depresji, zaburzeń jedzenia oraz psychosomatycznych, mają problemy w relacjach z innymi, znajdują się w sytuacji kryzysu (np. w związku lub w pracy), wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych np. w rodzinie alkoholowej. Prowadzi też treningi i warsztaty rozwojowe, grupy wsparcia, terapię par oraz terapie DDA.


 


Foto: Zorka Project

Dr EWA WOYDYŁŁO jest psychologiem i psychoterapeutką. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Fundacji Batorego. Napisała wiele książek, m.in.:  Poprawka z matury;  W zgodzie ze sobą,  Rak duszy. O alkoholizmie (wyróżnioną w II edycji Nagrody Teofrasta) oraz Bo jesteś człowiekiem. Jest autorką cyklu kursów „Sztuka Dobrego Życia”.

Agata Kołodziejczyk-Stryjek – psycholog, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada specjalizacje z zakresu psychologii społecznej i psychologii klinicznej. Od 7 lat na stałe współpracuje z Ośrodkiem Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, realizując projekty szkoleniowe z zakresu, m.in.: efektywnego komunikowania się, asertywności, prezentacji i autoprezentacji, budowania zespołu, psychoprofilaktyki i profilaktyki stresu. W ramach działalności szkoleniowej współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, prowadzi również treningi asertywności i interpersonalne

 

Jolanta Mieczkowska-Luto – psycholog, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada specjalizację z zakresu psychologii stosunków międzykulturowych. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Kursu Pomocy Psychologicznej, Studium Treningu Psychologicznego. Z Ośrodkiem INTRA współpracuje od 11 lat. Specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu asertywności, komunikacji, budowania zespołu, antystresu i efektywności osobistej.  Zajmuje się edukacją trenerów w ramach Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Szkoły Trenerów Biznesu.

Katarzyna Ledwożyw – psycholog, absolwentka psychologii stosowanej oraz studiów podyplomowych z psychologii transportu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się psychologią pracy i organizacji oraz psychologią kliniczną. Realizuje projekty szkoleniowe z zakresu m.in. skutecznej autoprezentacji, efektywnej komunikacji, organizacji czasu pracy, budowania zespołu, zarządzania personelem, ukierunkowania na cel, motywacji oraz psychoprofilaktyki.


W ramach kursów zyskują Państwo również dostęp do inspirujących treningów i refleksji, przygotowanych przez znakomitych ekspertów - wśród nich znaleźli się:


prof. Anna Brzezińska  jest psychologiem, profesorem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. 
Od roku 1991 kieruje Zakładem Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Prof. Dariusz Doliński jest psychologiem, dziekanem wrocławskiego wydziału SWPS. Specjalizuje się w psychologii zachowań społecznych, psychologii emocji i motywacji oraz w zagadnieniach genezy stereotypów. Autor ponad 200 publikacji z tych obszarów, redaktor naczelny Polish Psychological Bulletin. W wolnym czasie lubi sięgać po dobre książki, chodzić na dobre spektakle do teatru. Lubi też inne dobre, a jeszcze chętniej bardzo dobre, rzeczy.

Maria Król-Fijewska jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka polskiej wersji treningu asertywności i pierwszego polskiego podręcznika na ten temat. Prowadzi psychoterapię i treningi asertywności w ośrodku INTRA w Warszawie. Mieszka pod Warszawą z mężem Piotrem i czterema córkami.

Piotr Fijewski jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutą i trenerem. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie treningu grup i psychoterapii. Pracuje w ośrodku INTRA. Autor wielu poradników psychoterapeutycznych, wspólnie z żoną Marią napisał poradnik psychoedukacji Asertywność menedżera.

Prof. Helen Fisher jest antropologiem, profesorem na Wydziale Antropologii Rutgers University w USA, doradcą naukowym portalu randkowego Chemistry.com. Jej zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia, jak miłość, małżeństwo, seks, neurobiologia różnic płciowych. Autorka pięciu książek, z których cztery ukazały się po polsku: Anatomia miłości, Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat, Dlaczego kochamy?, Dlaczego on? Dlaczego ona?

Dr Katarzyna Growiec jest psychologiem, adiunktem w Instytucie Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Interesuje się relacjami między ludźmi, uwarunkowaniami zaufania i kapitału społecznego, nadzieją podstawową i komunikacją interpersonalną. Autorka m.in. książki  Kapitał społecznyGeneza i społeczne konsekwencje.

Maria Halińska – psycholog, stale współpracuje z „Charakterami”, pracuje w Szkole Podstawowej nr 10 w Puławach oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Neurorozwojowymi.

Carl Honoré  jest pisarzem, współtwórcą ruchu  slow life, autorem bestsellerów Pochwała powolności 
i Pod presją.

Dr hab. Jarosław Jagieła – pedagog społeczny i psychoterapeuta, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej AJD i Katedry Psychologii Akademii Ignatianum. Autor lub redaktor dwunastu książek oraz ponad dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym Komunikacja interpersonalna w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny, Trudny uczeń w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny oraz Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny.

Dr Dorota Krzemionka  jest psychologiem, redaktorem naukowym magazynu „Charaktery”, adiunktem 
w Instytucie Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

prof. Tomasz Maruszewski jest psychologiem, wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie. Główne obszary jego naukowych zainteresowań to psychologia procesów poznawczych, psychologia emocji, pamięć autobiograficzna i mechanizmy radzenia sobie
z traumą. Napisał między innymi Psychologię poznania i Pamięć autobiograficzną.

 Magdalena Nowakowska jest psychologiem pracującym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach na Oddziale Kardiochirurgii. Stale współpracuje z redakcją „Charakterów”. W swojej pracy zawodowej styka się z problematyką utraconego przez pacjentów zdrowia. Pracuje z ludźmi, którzy oprócz chorób serca zmagają się z m.in. z cukrzycą, miażdżycą, nadciśnieniem i otyłością, a także z psychicznymi konsekwencjami, jakie niosą choroby przewlekłe.

Dr Aleksander Perski jest psychologiem klinicznym, docentem w Instytucie Karolinska w Solnej pod Sztokholmem. Od wielu lat bada zagadnienia stresu i chorób stresowych, a także problematykę relacji ciało-umysł oraz chorób psychosomatycznych. W 1999 roku założył pierwszą w Szwecji klinikę Stressmottagningen, która stanowi zarówno ośrodek diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji pacjentów, jak i centrum badań nad stresem. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i rozpraw z zakresu problematyki stresu i chorób stresowych. Autor i współautor poradników psychologicznych, m.in. Det stressade hjärta (Zestresowane serce), Poradnik na czas przełomu, oraz Nie musisz być najlepsza.

Dr Agnieszka Popiel jest psychiatrą i psychoterapeutką. Pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie kieruje czteroletnimi studiami podyplomowymi psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzi terapię, a także badania nad skutecznością psychoterapii w leczeniu PTSD 
u osób po wypadkach komunikacyjnych (program „Trakt”, Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW). Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, współautorka (z dr Ewą Pragłowską) pierwszego polskiego podręcznika tej dziedziny psychoterapii.

Prof. Martin Seligman jest psychologiem, profesorem na University of Pennsylvania w Stanach Zjednoczonych, gdzie kieruje Centrum Psychologii Pozytywnej.  Twórca koncepcji wyuczonej bezradności i wyuczonego optymizmu, uznawany także za twórcę psychologii pozytywnej.  Autor wielu publikacji dotyczących optymizmu, szczęścia i dobrostanu. Jego książki wydane w Polsce to: Prawdziwe szczęście; Co możesz zmienić, a czego nie możeszOptymizmu można się nauczyć i Pełnia życia

Prof. Helena Sęk kieruje Studium Podyplomowym z Psychoonkologii Klinicznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Katedrą Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji we wrocławskim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w psychologii klinicznej i psychologii zdrowia – tym obszarom poświęciła już 52 lata pracy naukowej i dydaktycznej. Odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Prof. Jerzy Brzeziński i prof. Lidia Cierpiałkowska podkreślają, że jako psycholog kliniczny łączy ona pasję badacza z misją praktyka, tak by nieść pomoc osobom cierpiącym: „Ta swoista dialektyka, polegająca na odkrywaniu zdrowia w chorobie i choroby w zdrowiu, zaowocowała tworzeniem bardziej całościowych modeli wyjaśniających źródła i mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu”. Autorka i redaktorka wielu publikacji z dziedziny psychologii klinicznej, zdrowia i psychoprofilaktyki, w tym pierwszego polskiego podręcznika Psychologia kliniczna (pod red. Andrzeja Lewickiego) oraz książek Społeczna psychologia kliniczna, Wprowadzenie do psychologii klinicznej i Psychologia zdrowia. 

Dr Maja Storch jest doktorem psychologii i terapeutką, prowadzi terapię opartą na koncepcji Carla Gustava Junga. Pracuje na Uniwersytecie w Zurychu. Opublikowała kilka książek na temat rozwoju osobistego. W języku polskim dostępna jest Tęsknota silnej kobiety za silnym mężczyzną oraz Ile waży twoje ja.

Dr hab. Ewa Trzebińska, prof. SWPS, pracuje w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie pełni funkcję prorektora ds. dydaktycznych, a zarazem dziekana Wydziału Psychologii. Zajmuje się psychoterapią, zdrowiem psychicznym oraz psychologią pozytywną. Napisała m.in.  Dwa wizerunki własnej osobyStudia nad sposobami rozumienia siebie, jest redaktorem i współautorką książki Szaleństwo bez utraty rozumu.

Prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska  jest psychologiem, ukończyła również matematykę. Kieruje Katedrą Psychologii i Socjologii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką 10 książek, ostatnio napisała Psychologiczne ograniczenia (2011).