Charaktery platforma edukacyjna


Przypomnij hasło Zarejestruj się

Pakiet: Psychologia w szkole

Uzyskaj dostęp

Cena za dostęp:


43.00 zł

Opis szkolenia

Pakiet obejmuje dwa szkolenia:


1. Interwencja kryzysowa w szkole

2. Kompetencje i komunikacja międzykulturowa


Do udziału w kursach zawartych w pakiecie zapraszamy nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenia (100%) uzyskają certyfikaty potwierdzające zaliczenie kursów wydane przez Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery”.
 Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” jest ogólnopolską niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, wpisaną do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa świętokrzyskiego. Certyfikaty wydawane przez IPiE „Charaktery” są więc równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu tradycyjnych form doskonalenia nauczycieli i mogą być dołączane do dokumentacji przy staraniu się o awans zawodowy.
 Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, która również osobom niebędącym pracownikami placówek oświatowych wydaje certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.


O kursach:


1. Interwencja kryzysowa w szkole - Dzięki znakomitej części teoretycznej kursu, którą przygotował prof. Jarosław Jagieła, pedagog i psychoterapeuta, uczestnicy zajęć opanują podstawy wiedzy o sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły oraz o sposobach przeciwdziałania nieprzewidzianym i dramatycznym zdarzeniom. Część praktyczna autorstwa Marii Halińskiej zawiera interaktywne testy i treningi, które pozwolą nabyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami wiążącymi się z pojawieniem się różnego rodzaju sytuacji kryzysowych na terenie szkoły, które mogą dotyczyć zarówno szkoły jako instytucji, jak i poszczególnych osób, np. uczniów czy nauczycieli.

Efekty szkolenia: Aktywni uczestnicy zajęć opanują podstawy wiedzy o sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły oraz o sposobach przeciwdziałania nieprzewidzianym i dramatycznym zdarzeniom, jakie mogą mieć miejsce. Dzięki interaktywnym treningom będą mogli również nabyć praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

O Autorach:

Dr hab. Jarosław Jagiełapedagog społeczny i psychoterapeuta, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej AJD i Katedry Psychologii Akademii Ignatianum. Autor lub redaktor dwunastu książek oraz ponad dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym Komunikacja interpersonalna w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny, Trudny uczeń w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny oraz Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny.

Maria Halińska – psycholog, stale współpracuje z „Charakterami”, pracuje w Szkole Podstawowej nr 10 w Puławach.

2. Kompetencje i komunikacja międzykulturowa - zapraszamy do udziału w interaktywnym szkoleniu, podczas którego odkryjesz fascynujący i różnorodny obszar, jakim jest kultura oraz relacje międzykulturowe. Kurs rozwija kompetencję międzykulturową na trzech poziomach: wiedzy, umiejętności i wrażliwości. Dlatego też zbudowany jest z wielu ćwiczeń przeplatanych rozsądną dawką teorii.

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania o to, czym jest kultura i jaki ma wpływ na nasze postawy i zachowania, a także o oddziaływanie różnic kulturowych na nasze relacje z innymi. Poznasz mechanizmy, które działają  zamykająco lub otwierająco w kontakcie z odmienną kulturą. Będziesz mieć także okazję przećwiczyć ważne umiejętności pomocne w komunikacji międzykulturowej: empatyczne słuchanie oraz oddzielanie ocen, interpretacji i faktów.

O Autorkach:

Aneta Liszkatrenerka międzykulturowa i biznesu, rekomendowana trenerka I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, entuzjastyczna propagatorka edukacji i dialogu międzykulturowego. Współwłaścicielka firmy szkoleniowej WKontakcie.

Od ponad 10 lat realizuje projekty szkoleniowe z zakresu komunikacji międzykulturowej, asertywności, umiejętności menedżerskich, współpracy zespołowej oraz efektywności osobistej. Prowadzi treningi uwrażliwiające na różnice kulturowe, komunikacji międzykulturowej oraz coaching zespołowy i grupowy.

Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Grupy Trop oraz Szkołę Coachingu Zespołowego i Grupowego. Związana ze Stowarzyszeniem SIETAR Polska, w którym koordynowała grupę trenerów i konsultantów międzykulturowych.

Katarzyna Artemiuktrenerka międzykulturowa oraz trenerka nauczycieli. Jest absolwentką Filologii Germańskiej oraz Stosunków Międzykulturowych. Współpracuje z firmą WKontakcie.

Od ponad 10 lat zaangażowana w promowanie dialogu międzykulturowego oraz w programy edukacyjne realizowane w Polsce i za granicą. Pracowała  w Etiopii, Erytrei i w Sudanie Południowym. Obecnie współpracuje jako konsultantka metodyczna w projekcie edukacyjnym w Wietnamie.

Prowadzi także treningi z zakresu komunikacji i wrażliwości międzykulturowej oraz treningi relokacyjne dla biznesu, sektora publicznego i organizacji pozarządowych.  Współpracuje z Jezuickim Centrum Społecznym w Warszawie, wspierając integrację uchodźców i imigrantów w Polsce. Jest członkiem Stowarzyszenia SIETAR Polska.


Fotografie autorek kursu "Komunikacja i kompetencje międzykulturowe": Dariusz Kropacz www.kropacz.pl

Komentarze

Chcesz dodać zwykły komentarz? Przejdz niżej.

Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Bądź pierwszy i napisz komentarz

Dodaj komentarz

Zawartość pakietu