Charaktery platforma edukacyjna


Przypomnij hasło Zarejestruj się

Pakiet: Moja wrażliwość i nieśmiałość

Uzyskaj dostęp

Cena za dostęp:


129.00 zł

Opis szkolenia

Pakiet "Moja wrażliwość i nieśmiałość" obejmuje trzy kursy Premium Akademii Charaktery :

1. Jak iść przez życie, będąc osobą wysoko wrażliwą - autorstwa dr Anny Tylikowskiej (psycholożka i psychoterapeutka, pracowniczka naukowa)

2. Własnym głosem 1. Trening oswajania nieśmiałości - autorstwa Agaty Kołodziejczyk-Stryjek i Jolanty Mieczkowskiej-Luto (psycholożki, licencjonowane trenerki Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego) 

3. Własnym głosem 2. Trening otwartości i autoprezentacji - autorstwa Agaty Kołodziejczyk-Stryjek i Jolanty Mieczkowskiej-Luto (psycholożki, licencjonowane trenerki Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego) 


O KURSACH: 

 

1. Jak iść przez życie, będąc osobą wysoko wrażliwą -  dr Anna Tylikowska

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób wysoko wrażliwych, co nie znaczy, że osoby o mniej nasilonej wrażliwości nie mogą z niego skorzystać. Jeśli jesteś partnerem, rodzicem, dzieckiem lub przyjacielem wysoko wrażliwej osoby, zawarta w nim wiedza może pomóc Ci w zrozumieniu, zaakceptowaniu i realizowaniu jej potrzeb. Kurs może także przydać się psychoterapeutom pracującym z wysoko wrażliwymi osobami, dostarczając informacji na temat wyjątkowo czułego układu nerwowego i jego konsekwencji, a także oferując konkretne narzędzia pracy.

Kurs prezentuje wiedzę na temat wysokiej wrażliwości, wymaga też intensywnej pracy własnej, związanej ze zmianą myśli i przekonań na bardziej pozytywne, z określaniem swoich mocnych i słabych stron, definiowaniem własnych potrzeb oraz tworzeniem i wdrażaniem projektu indywidualnej życiowej ścieżki. Efektem jego zrealizowania przez osobę wysoko wrażliwą będzie, mam nadzieję, zaakceptowanie swojej wrażliwości jako naturalnej ludzkiej cechy, umiejętność wykorzystywania jej mocnych stron, unikania związanych z nią pułapek, wzmocnienie zdolności poznawania i zaspokajania swoich potrzeb, a ostatecznie – szczęśliwe, spełnione życie. 

 

Plan kursu

 

Kurs składa się z sześciu modułów, dotyczących następujących zagadnień:

 

 • Jak powstało pojęcie wysokiej wrażliwości? Jakie są Twoje przekonania i uczucia związane z wrażliwością? 
 • Czym jest wysoka wrażliwość? Jakie są źródła związanych z nią problemów? Na czym te problemy mogą polegać? 
 • Znaczenie głębokich przekonań oraz myśli automatycznych związanych z wysoką wrażliwością. Modyfikacja przekonań i myśli z negatywnych na pozytywne. 
 • Uświadamianie sobie mocnych i słabych stron swojej wysokiej wrażliwości. Wykorzystywanie własnych zasobów do zwiększania mocy i zmniejszania słabości. 
 • Ustalanie obszarów swojej wysokiej wrażliwości oraz związanych z nimi potrzeb. Wskazówki dotyczące owocnego wykorzystywania swojej wrażliwości i minimalizowania związanych z nią negatywnych doświadczeń. Projekt życiowej ścieżki osoby wysoko wrażliwej i zarazem spełnionej, szczęśliwej. 
 • Informacje końcowe

 

O autorce 

Anna Tylikowska jest doktorem psychologii i psychoterapeutką. Pracuje na jednym z krakowskich uniwersytetów, bada zagadnienia związane z rozwojem osobowości, zdrowiem psychicznym i jakością życia. Lubi zajmować się tematami interdyscyplinarnymi, z pogranicza różnych dziedzin nauki i życia, takimi jak filmoterapia czy kulturowe uwarunkowania kryzysów i dobrostanu psychofizycznego. Z przyjemnością dzieli się wiedzą.

 

Od paru lat coraz bardziej angażuje się w różne formy pomocy psychologicznej. Ukończyła szkolenie w nurcie Gestalt, jednak bardziej identyfikuje się z tak zwaną trzecią falą psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Dużo pisze, stale współpracuje z „Ja My Oni. Poradnikiem Psychologicznym Polityki” i „Charakterami”. Prowadzi firmę i blog o nazwie Integralnie.pl.

Jak powstało pojęcie wysokiej wrażliwości?

Wysoka wrażliwość to cecha, którą na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęła badać doktor Elaine Aron, amerykańska psycholożka kliniczna. Aron, która sama jest osobą wysoko wrażliwą, doświadczała silnego wpływu tej cechy na swoje życie, lecz ówczesna psychologia nie oferowała na ten temat właściwie żadnej wiedzy. Tak się szczęśliwie złożyło, że szukając pomocy w poradzeniu sobie ze skutkami pewnego zabiegu medycznego, Aron trafiła na mądrą psychoterapeutkę. Badaczka była przekonana, że za jej trudności z wyzdrowieniem odpowiedzialna jest „fatalna skaza”, jak kiedyś nazywała swoją wrażliwość. Po kilku spotkaniach psychoterapeutka nazwała Aron „osobą wysoko wrażliwą”. Podkreśliła przy tym, że wysoka wrażliwość nie jest wadą, lecz cechą osób, które warto znać.

Aron przez kilka lat uczestniczyła w terapii, zajmując się w dużej mierze swoją wyjątkową wrażliwością, która sprawiała, że czuła się „inna”, „gorsza”, „wybrakowana”. Zaczęła doceniać mocne strony tej wrażliwości, takie jak rozwinięta wyobraźnia, empatia, kreatywność. Prawdopodobnie uświadomiła też sobie, że w traktowaniu własnej wrażliwości jako „skazy” duży udział miała kultura, oczekująca od wszystkich ludzi charakterystyk typowych dla osób mniej wrażliwych, takich jak nieustająca otwartość na kontakty towarzyskie czy nieczułość na krytykę i porażki. W rezultacie kilku lat psychologicznej pracy nad sobą Elaine Aron była gotowa powrócić do świata, przed którym wcześniej schowała się w domowym zaciszu. Rozpoczęła szeroko zakrojone badania dotyczące wysokiej wrażliwości, a następnie zaangażowała się w tworzenie i propagowanie związanej z nią wiedzy. 


Na podstawie pogłębionych wywiadów przeprowadzonych z kilkudziesięcioma osobami, które także czuły się wyjątkowo wrażliwe, Aron stworzyła kwestionariusz, którym przebadała tysiące ludzi w Stanach Zjednoczonych. Wspierał ją w tym mąż, Arthur Aron, profesor psychologii obecnie pracujący na Uniwersytecie Stony Brook w Nowym Jorku. Zebrane dane doprowadziły Elaine Aron do stworzenia koncepcji wysokiej wrażliwości, którą opisała w swojej pierwszej książce pt. The Highly Sensitive Person. How to Thrive When the World Overwhelms You (książka nie ukazała się jak dotąd w języku polskim, jej tytuł można przetłumaczyć jako: „Osoba wysoko wrażliwa. Jak rozwijać się w świecie, który przytłacza”). Publikacja stała się w USA bestsellerem – najwyraźniej mnóstwo ludzi czekało na zawarte w niej informacje. Aron dostawała setki e-maili, w których czytelnicy dziękowali jej za to, że opisała ich doświadczenia. Wielu z nich wyrażało wdzięczność za wewnętrzny spokój, który uzyskali dzięki świadomości, że nie są „odmieńcami”, „dziwakami” ani „kosmitami”. Książka Aron uświadomiła milionom wysoko wrażliwych osób, że ich szczególny sposób przeżywania świata jest naturalną cechą, którą dzielą z wieloma innymi ludźmi.

 

Po sukcesie pierwszej książki Elaine Aron kontynuowała badania nad wysoką wrażliwością. Wraz z mężem wykorzystała funkcjonalny rezonans magnetyczny do potwierdzenia hipotezy, zgodnie z którą podłożem tej cechy jest wyjątkowo czuły układ nerwowy. Eksplorowała także szczegółowe zagadnienia, czego efektem są jej kolejne książki, poświęcone m.in. wysoko wrażliwym dzieciom i ich wychowaniu, a także miłości i psychoterapii wysoce wrażliwych dorosłych. Aron nie ogranicza się do rozwijania teorii wysokiej wrażliwości, rozbudowuje także wiedzę praktyczną, pozwalającą osobom posiadającym tę cechę na jej poznawanie, akceptowanie i owocne wykorzystywanie w codziennym życiu. 

 

2. Własnym głosem 1. Trening oswajania nieśmiałości - Agata Kołodziejczyk-Stryjek i Jolanta Kołodziejczyk-Stryjek 


Kurs WŁASNYM GŁOSEM 1. Trening oswajania nieśmiałości to multimedialne warsztaty, które pokazują, jak poznać swoją nieśmiałość i zapanować nad nią. Dzięki szkoleniu można opanować lęk, nabyć większej pewności siebie, odnaleźć własny głos i zacząć podejmować inicjatywę w kontaktach z innymi ludźmi.

E-kurs WŁASNYM GŁOSEM 1 jest pełen filmów wideo, na których Agata Kołodziejczyk-Stryjek i Jolanta Mieczkowska-Luto, psycholożki i doświadczone trenerki, prezentują praktyczne narzędzia i strategie konstruktywnego reagowania w sytuacjach społecznych. To multimedialne warsztaty on-line, które wspomagają uczenie się poprzez różnorodne wrażenia wzrokowe i słuchowe. Nowe umiejętności można trenować w bezpiecznej przestrzeni wirtualnej dzięki licznym interaktywnym treningom i testom.

Nieśmiałość to „podcięte skrzydła” i utracona moc: nasza życiowa energia zatrzymuje się na poziomie potrzeb i nie wyraża się w działaniu. Każda „nieśmiałość” jest inna: niektórzy mają kłopot z nawiązywaniem nowych znajomości, inni obawiają się zabrania głosu w obecności autorytetu, a jeszcze innych peszy duża grupa. Dlatego aby oswoić swoją nieśmiałość, trzeba ją nazwać i zrozumieć. A jak pisał prof. Philip Zimbardo, „przezwyciężając nieśmiałość, sławimy samo życie, odkrywamy w sobie zdolność do kochania i energię życiową, której dawniej nie mieliśmy odwagi dostrzec”.


Plan kursu:


Moja nieśmiałość: źródła i objawy, plusy i minusy

 • WIDEO: NIEŚMIAŁOŚĆ. CO? KTO?

Objawy nieśmiałości: droga do zmiany

 • VIDEO: MOJE MOCNE STRONY

Zasoby: umiejętności, osiągnięcia i możliwości

 • VIDEO: MOJE OGRANICZENIA

Progi rozwoju: samoświadomość i kajzerka poznawczo-behawioralna

 • WIDEO: MONOLOG WEWNĘTRZNY

Siła myśli: zdania anty– i pro–asertywne

Racjonalna Terapia Zachowania: 5 pytań zdrowego myślenia

 • WIDEO: ASERTYWNA POSTAWA

Moje asertywne prawa: szacunek wobec praw i pragnień – zarówno własnych jak i  innych osób

Pierwsza część treningu oswajania nieśmiałości to praca nad monologiem  wewnętrznym i postrzeganiem siebie. Kiedy czujemy się nieśmiali, najczęściej myślimy  o sobie w negatywny sposób – „nie podejdę do niej, bo nie mam nic ciekawego do powiedzenia”, „na pewno mnie wyśmieją”, „jestem wycofana, zawsze stoję z boku...”.  Oczywiście to nie znaczy, że powinniśmy być z siebie zawsze zadowoleni. Trening  oswajania nieśmiałości to praca nad widzeniem siebie całościowo – zarówno tej części  nas, która budzi niezadowolenie, ale też tej części, którą podziwiamy – przede wszystkim  poprzez odkrywanie swoich mocnych stron i pokonywanie progów rozwoju. Kurs WŁASNYM GŁOSEM 1 obejmuje również warsztaty asertywności – postawy  szacunku wobec praw i pragnień, zarówno własnych, jak i innych osób.  Świadomość własnych praw i przywoływanie ich, gdy odczuwamy niepewność i lęk, to  doskonały sposób na budowanie osobistej mocy i pewności siebie.

 

3. Własnym głosem 2. Trening otwartości i autoprezentacji - Agata Kołodziejczyk-Stryjek i Jolanta Mieczkowska-Luto 


Kurs WŁASNYM GŁOSEM 2Trening otwartości i autoprezentacji to multimedialne warsztaty, które pokazują, jak oswoić swoją nieśmiałość, otworzyć się na innych i budować autentyczny wizerunek. Znajdziecie w nim podpowiedzi, jak nawiązać i poprowadzić ciekawą rozmowę, świadomie kształtować swój wizerunek oraz radzić sobie ze stresem w sytuacjach społecznych.

E-kurs WŁASNYM GŁOSEM 2. jest pełen filmów wideo, na których Agata Kołodziejczyk-Stryjek i Jolanta Mieczkowska-Luto, psycholożki i doświadczone trenerki, prezentują praktyczne narzędzia i strategie konstruktywnego reagowania w sytuacjach społecznych. To multimedialne warsztaty on-line, które wspomagają uczenie się poprzez różnorodne wrażenia wzrokowe i słuchowe. Nowe umiejętności można trenować w bezpiecznej przestrzeni wirtualnej dzięki licznym interaktywnym treningom i testom.

 

Plan kursu:


Świecie jestem :) 

 • VIDEO: OTWARTOŚĆ 

Nawiązywanie i prowadzenie rozmowy Spotkanie z odbiciem 

 • VIDEO: SKUTECZNA AUTOPREZENTACJA 

Spotkanie z odbiciem w lustrze 

 • VIDEO: MOWA CIAŁA 

Jak oswoić stres? 

 • VIDEO: FOCUSING 

Wizualizacje 

 • VIDEO:TECHNIK RELAKSACYJNE 

Wewnętrzny spokój 

 • VIDEO: OSOBISTY PROGRAM OSWAJANIA NIEŚMIAŁOŚCI

 

Autorki:

Agata Kołodziejczyk-Stryjek – psycholog, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada specjalizacje z zakresu psychologii społecznej i psychologii klinicznej. Od 7 lat na stałe współpracuje z Ośrodkiem Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, realizując projekty szkoleniowe z zakresu, m.in. efektywnego komunikowania się, asertywności, prezentacji i autoprezentacji, budowania zespołu, psychoprofilaktyki i profilaktyki stresu. W ramach działalności szkoleniowej współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, prowadzi również treningi asertywności i interpersonalne. Jolanta Mieczkowska-Luto – psycholog, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada specjalizację z zakresu psychologii stosunków międzykulturowych. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Kursu Pomocy Psychologicznej, Studium Treningu Psychologicznego. Z Ośrodkiem INTRA współpracuje od 11 lat. Specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu asertywności, komunikacji, budowania zespołu, antystresu i efektywności osobistej. Zajmuje się edukacją trenerów w ramach Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Szkoły Trenerów Biznesu.

 foto Anny Tylikowskiej: Kuba Sarata/PhotShot.com

fot. Agaty Kołodziejczyk - Stryjek i Jolanty Mieczkowskiej - Luto: Archiwum

Komentarze

Chcesz dodać zwykły komentarz? Przejdz niżej.

Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Bądź pierwszy i napisz komentarz

Dodaj komentarz

Zawartość pakietu