Akedemia Charaktery newsletter
Zapisz się do newslettera Akademii Charaktery.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Charaktery sp. z o.o. , 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 40


 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


 3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.


 4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych


 5) kontakt z inspektorem ochrony danych - iod@charaktery.com.pl