Optymizm. Jak dostrzegać możliwości i dobre strony?