Charaktery platforma edukacyjna


Przypomnij hasło Zarejestruj się

Podstawy psychologii

Program szkolenia
Uzyskaj dostęp

Cena za dostęp:


35.00 zł

Opis szkolenia

Kurs składa się z 8 wykładów wybitnych profesorów psychologii przybliżających podstawowe pojęcia psychologiczne. Szkolenie zakończone jest egzaminem on-line obejmującym tematykę  prezentowaną w kursie. Osoby, które prawidłowo rozwiążą test, otrzymają certyfikat (wzór poniżej) wydany przez Akademię Charaktery*.

 

Kurs „Podstawy psychologii” został zrealizowany na zlecenie Akademii Charaktery przez magazyn psychologiczny „Charaktery” we współpracy z Instytutem Psychologii i Edukacji „Charaktery”*.

 

Program szkolenia:


1. Wykład pierwszy: Psychologia jako nauka empiryczna – prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński

2. Wykład drugi: Osobowość – prof. dr hab. Piotr Oleś

3. Wykład trzeci: Temperament – prof. dr hab. Jan Strelau

4. Wykład czwarty: Pamięć – prof. dr hab. Tomasz Maruszewski

5. Wykład piąty: Style poznawcze i typy umysłu – prof. dr hab. Czesław Nosal

6. Wykład szósty: Bezrefleksyjność – prof. dr hab. Dariusz Doliński

7. Wykład siódmy: Wartości i normy – prof. dr hab. Maria Jarymowicz

8. Wykład ósmy: Wolność i autonomia – prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

 

Wykładowcy:

 

Prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński jest psychologiem, specjalizuje się w metodologii psychologii, diagnostyce psychologicznej, psychologii ilościowej oraz psychometrii. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Redaktor naczelny kwartalnika PAN „Nauka”. W latach 1999–2016 był dyrektorem Instytutu Psychologii UAM.

 


 

Prof. dr hab. Piotr Oleś jest psychologiem osobowości, pracuje w Instytucie Psychologii KUL i na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Interesuje się strukturą i przemianami osobowości w ciągu życia. Napisał m.in.: Psychologię człowieka dorosłego; Wprowadzenie do psychologii osobowości i Psychologię przełomu połowy życia (wyróżnioną Nagrodą Teofrasta).

 

 

Prof. dr hab. Jan Strelau jest psychologiem, badaczem temperamentu i twórcą Regulacyjnej Teorii Temperamentu. Pracuje na Uniwersytecie SWPS. Jego zainteresowania naukowe to psychologia różnic indywidualnych i genetyka zachowań. Stworzył Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania na Uniwersytecie Warszawskim. Opublikował 300 prac, do najbardziej znanych należą monografie: Temperament, Personality, Activity; Temperament: A Psychological Perspective oraz Różnice indywidualne. Historia – determinanty –zastosowania.

 

Prof. dr hab. Tomasz Maruszewski jest psychologiem, specjalizuje się w psychologii poznania, emocji i pamięci. Pracuje na Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie. Napisał m.in. Psychologię poznania i Pamięć autobiograficzną. 

 

Prof. dr hab. Czesław Nosal jest psychologiem, kieruje Katedrą Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych na wrocławskim Uniwersytecie SWPS. Jego zainteresowania naukowe dotyczą inteligencji, zdolności umysłowych, stylów poznawczych i myślenia twórczego. Jest mentorem naukowym Mensy Polskiej.

 


 

Prof. dr hab. Dariusz Doliński jest psychologiem społecznym, bada mechanizmy wpływu społecznego, zajmuje się też psychologią emocji i motywacji. Pracuje na Uniwersytecie SWPS, Wydział we Wrocławiu. Napisał wiele książek, m.in.: Orientacja defensywna, Strategie samoutrudniania; Techniki wpływu społecznego, a ostatnio razem z Tomaszem Grzybem Posłuszni do bólu, w której podsumowują replikacje eksperymentów Stanleya Milgrama nad posłuszeństwem wobec autorytetu.

 


Prof. dr hab. Maria Jarymowicz jest psychologiem. Przez lata związana z Uniwersytetem Warszawskim. Zajmuje się studiami nad tożsamością i podmiotowością człowieka, źródłami uprzedzeń i przesłankami otwartości na świat. Laureatka pierwszej edycji konkursu „Subsydia dla Uczonych” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autorka wielu publikacji, w tym m.in. książek: Spostrzeganie własnej indywidualności; O faworyzowaniu Swoich względem Obcych i rzekomej nieuchronności zjawiska oraz Psychologiczne podstawy podmiotowości.Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska jest psychologiem. Pracuje na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie kieruje Katedrą Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w psychologii politycznej. Autorka wielu książek, m.in.: Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej; Konformizm i samokierowanie jako wartości; Psychospołeczne aspekty decyzji alokacyjnych. Redaktorka m.in.: Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności; Między ludźmi: oczekiwania, interesy, emocje; Między przeszłością a przyszłością; Konflikty międzygrupowe: przejawy, źródła i metody rozwiązywania; Understanding social change: political psychology in Poland.


* Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” jest ogólnopolską niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, wpisaną do rejestru marszałka województwa świętokrzyskiego. Certyfikaty wydawane przez IPiE „Charaktery” są więc równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu tradycyjnych form doskonalenia nauczycieli i mogą być dołączane do dokumentacji przy staraniu się o awans zawodowy.
 
Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, która również osobom niebędącym pracownikami placówek oświatowych wydaje certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

Aby otrzymać certyfikat, trzeba ukończyć całość kursu (co oznacza, że należy wykonać wszystkie ćwiczenia i zapoznać się z treścią wszystkich prezentowanych modułów)

Na użyty przy zakładaniu konta w Akademii adres mailowy otrzymasz link, pozwalajacy na pobranie zaświadczenia. Poniżej wzór certyfikatu.

 

Fot. zdjęcie tytułowe - Istockphoto, zdjęcia wykładowców: materiały własne autorów

Komentarze

Chcesz dodać zwykły komentarz? Przejdz niżej.

Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Bądź pierwszy i napisz komentarz

Dodaj komentarz

Podobne szkolenia