Charaktery platforma edukacyjna


Przypomnij hasło Zarejestruj się

Podstawy psychologii

Program szkolenia
Uzyskaj dostęp

Cena za dostęp:


34.99 zł

Opis szkolenia

Kurs składa się z 7 wykładów wybitnych profesorów psychologii przybliżających podstawowe pojęcia psychologiczne. Szkolenie zakończone jest egzaminem on-line obejmującym tematykę  prezentowaną w kursie.

 

Program szkolenia:


1. Wykład pierwszy: Psychologia jako nauka empiryczna – prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński

2. Wykład drugi: Osobowość – prof. dr hab. Piotr Oleś

3. Wykład trzeci: Temperament – prof. dr hab. Jan Strelau

4. Wykład piąty: Style poznawcze i typy umysłu – prof. dr hab. Czesław Nosal

5. Wykład szósty: Bezrefleksyjność – prof. dr hab. Dariusz Doliński

6. Wykład siódmy: Wartości i normy – prof. dr hab. Maria Jarymowicz

7. Wykład ósmy: Wolność i autonomia – prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

 

Wykładowcy:

 

Prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński jest psychologiem, specjalizuje się w metodologii psychologii, diagnostyce psychologicznej, psychologii ilościowej oraz psychometrii. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Redaktor naczelny kwartalnika PAN „Nauka”. W latach 1999–2016 był dyrektorem Instytutu Psychologii UAM.

 


 

Prof. dr hab. Piotr Oleś jest psychologiem osobowości, pracuje w Instytucie Psychologii KUL i na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Interesuje się strukturą i przemianami osobowości w ciągu życia. Napisał m.in.: Psychologię człowieka dorosłego; Wprowadzenie do psychologii osobowości i Psychologię przełomu połowy życia (wyróżnioną Nagrodą Teofrasta).

 

 

Prof. dr hab. Jan Strelau jest psychologiem, badaczem temperamentu i twórcą Regulacyjnej Teorii Temperamentu. Pracuje na Uniwersytecie SWPS. Jego zainteresowania naukowe to psychologia różnic indywidualnych i genetyka zachowań. Stworzył Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania na Uniwersytecie Warszawskim. Opublikował 300 prac, do najbardziej znanych należą monografie: Temperament, Personality, Activity; Temperament: A Psychological Perspective oraz Różnice indywidualne. Historia – determinanty –zastosowania.

 

Prof. dr hab. Czesław Nosal jest psychologiem, kieruje Katedrą Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych na wrocławskim Uniwersytecie SWPS. Jego zainteresowania naukowe dotyczą inteligencji, zdolności umysłowych, stylów poznawczych i myślenia twórczego. Jest mentorem naukowym Mensy Polskiej.

 


 

Prof. dr hab. Dariusz Doliński jest psychologiem społecznym, bada mechanizmy wpływu społecznego, zajmuje się też psychologią emocji i motywacji. Pracuje na Uniwersytecie SWPS, Wydział we Wrocławiu. Napisał wiele książek, m.in.: Orientacja defensywna, Strategie samoutrudniania; Techniki wpływu społecznego, a ostatnio razem z Tomaszem Grzybem Posłuszni do bólu, w której podsumowują replikacje eksperymentów Stanleya Milgrama nad posłuszeństwem wobec autorytetu.

 


Prof. dr hab. Maria Jarymowicz jest psychologiem. Przez lata związana z Uniwersytetem Warszawskim. Zajmuje się studiami nad tożsamością i podmiotowością człowieka, źródłami uprzedzeń i przesłankami otwartości na świat. Laureatka pierwszej edycji konkursu „Subsydia dla Uczonych” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autorka wielu publikacji, w tym m.in. książek: Spostrzeganie własnej indywidualności; O faworyzowaniu Swoich względem Obcych i rzekomej nieuchronności zjawiska oraz Psychologiczne podstawy podmiotowości.Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska jest psychologiem. Pracuje na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie kieruje Katedrą Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w psychologii politycznej. Autorka wielu książek, m.in.: Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej; Konformizm i samokierowanie jako wartości; Psychospołeczne aspekty decyzji alokacyjnych. Redaktorka m.in.: Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności; Między ludźmi: oczekiwania, interesy, emocje; Między przeszłością a przyszłością; Konflikty międzygrupowe: przejawy, źródła i metody rozwiązywania; Understanding social change: political psychology in Poland.


 

 

Fot. zdjęcie tytułowe - Istockphoto, zdjęcia wykładowców: materiały własne autorów

Komentarze

Chcesz dodać zwykły komentarz? Przejdz niżej.

Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Bądź pierwszy i napisz komentarz

Dodaj komentarz

Podobne szkolenia