Charaktery platforma edukacyjna


Przypomnij hasło Zarejestruj się

Jak iść przez życie, będąc osobą wysoko wrażliwą

Program szkolenia
Uzyskaj dostęp

Cena za dostęp:


59.00 zł

Opis szkolenia

O kursie

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób wysoko wrażliwych, co nie znaczy, że osoby o mniej nasilonej wrażliwości nie mogą z niego skorzystać. Jeśli jesteś partnerem, rodzicem, dzieckiem lub przyjacielem wysoko wrażliwej osoby, zawarta w nim wiedza może pomóc Ci w zrozumieniu, zaakceptowaniu i realizowaniu jej potrzeb. Kurs może także przydać się psychoterapeutom pracującym z wysoko wrażliwymi osobami, dostarczając informacji na temat wyjątkowo czułego układu nerwowego i jego konsekwencji, a także oferując konkretne narzędzia pracy.

Kurs prezentuje wiedzę na temat wysokiej wrażliwości, wymaga też intensywnej pracy własnej, związanej ze zmianą myśli i przekonań na bardziej pozytywne, z określaniem swoich mocnych i słabych stron, definiowaniem własnych potrzeb oraz tworzeniem i wdrażaniem projektu indywidualnej życiowej ścieżki. Efektem jego zrealizowania przez osobę wysoko wrażliwą będzie, mam nadzieję, zaakceptowanie swojej wrażliwości jako naturalnej ludzkiej cechy, umiejętność wykorzystywania jej mocnych stron, unikania związanych z nią pułapek, wzmocnienie zdolności poznawania i zaspokajania swoich potrzeb, a ostatecznie – szczęśliwe, spełnione życie.

Plan kursu

Kurs składa się z sześciu modułów, dotyczących następujących zagadnień:


  • Jak powstało pojęcie wysokiej wrażliwości? Jakie są Twoje przekonania i uczucia związane z wrażliwością?


  • Czym jest wysoka wrażliwość? Jakie są źródła związanych z nią problemów? Na czym te problemy mogą polegać?


  • Znaczenie głębokich przekonań oraz myśli automatycznych związanych z wysoką wrażliwością. Modyfikacja przekonań i myśli z negatywnych na pozytywne.


  • Uświadamianie sobie mocnych i słabych stron swojej wysokiej wrażliwości. Wykorzystywanie własnych zasobów do zwiększania mocy i zmniejszania słabości.


  • Ustalanie obszarów swojej wysokiej wrażliwości oraz związanych z nimi potrzeb. Wskazówki dotyczące owocnego wykorzystywania swojej wrażliwości i minimalizowania związanych z nią negatywnych doświadczeń. Projekt życiowej ścieżki osoby wysoko wrażliwej i zarazem spełnionej, szczęśliwej.


  • Informacje końcowe


O autorce

Anna Tylikowska jest doktorem psychologii i psychoterapeutką. Pracuje na jednym z krakowskich uniwersytetów, bada zagadnienia związane z rozwojem osobowości, zdrowiem psychicznym i jakością życia. Lubi zajmować się tematami interdyscyplinarnymi, z pogranicza różnych dziedzin nauki i życia, takimi jak filmoterapia czy kulturowe uwarunkowania kryzysów i dobrostanu psychofizycznego. Z przyjemnością dzieli się wiedzą.

Od paru lat coraz bardziej angażuje się w różne formy pomocy psychologicznej. Ukończyła szkolenie w nurcie Gestalt, jednak bardziej identyfikuje się z tak zwaną trzecią falą psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Dużo pisze, stale współpracuje z „Ja My Oni. Poradnikiem Psychologicznym Polityki” i „Charakterami”. Prowadzi firmę i blog o nazwie Integralnie.pl.

 

Jak powstało pojęcie wysokiej wrażliwości?

Wysoka wrażliwość to cecha, którą na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęła badać doktor Elaine Aron, amerykańska psycholożka kliniczna. Aron, która sama jest osobą wysoko wrażliwą, doświadczała silnego wpływu tej cechy na swoje życie, lecz ówczesna psychologia nie oferowała na ten temat właściwie żadnej wiedzy. Tak się szczęśliwie złożyło, że szukając pomocy w poradzeniu sobie ze skutkami pewnego zabiegu medycznego, Aron trafiła na mądrą psychoterapeutkę. Badaczka była przekonana, że za jej trudności z wyzdrowieniem odpowiedzialna jest „fatalna skaza”, jak kiedyś nazywała swoją wrażliwość. Po kilku spotkaniach psychoterapeutka nazwała Aron „osobą wysoko wrażliwą”. Podkreśliła przy tym, że wysoka wrażliwość nie jest wadą, lecz cechą osób, które warto znać.

Aron przez kilka lat uczestniczyła w terapii, zajmując się w dużej mierze swoją wyjątkową wrażliwością, która sprawiała, że czuła się „inna”, „gorsza”, „wybrakowana”. Zaczęła doceniać mocne strony tej wrażliwości, takie jak rozwinięta wyobraźnia, empatia, kreatywność. Prawdopodobnie uświadomiła też sobie, że w traktowaniu własnej wrażliwości jako „skazy” duży udział miała kultura, oczekująca od wszystkich ludzi charakterystyk typowych dla osób mniej wrażliwych, takich jak nieustająca otwartość na kontakty towarzyskie czy nieczułość na krytykę i porażki. W rezultacie kilku lat psychologicznej pracy nad sobą Elaine Aron była gotowa powrócić do świata, przed którym wcześniej schowała się w domowym zaciszu. Rozpoczęła szeroko zakrojone badania dotyczące wysokiej wrażliwości, a następnie zaangażowała się w tworzenie i propagowanie związanej z nią wiedzy.

Na podstawie pogłębionych wywiadów przeprowadzonych z kilkudziesięcioma osobami, które także czuły się wyjątkowo wrażliwe, Aron stworzyła kwestionariusz, którym przebadała tysiące ludzi w Stanach Zjednoczonych. Wspierał ją w tym mąż, Arthur Aron, profesor psychologii obecnie pracujący na Uniwersytecie Stony Brook w Nowym Jorku. Zebrane dane doprowadziły Elaine Aron do stworzenia koncepcji wysokiej wrażliwości, którą opisała w swojej pierwszej książce pt. The Highly Sensitive Person. How to Thrive When the World Overwhelms You. Publikacja stała się w USA bestsellerem – najwyraźniej mnóstwo ludzi czekało na zawarte w niej informacje. Aron dostawała setki e-maili, w których czytelnicy dziękowali jej za to, że opisała ich doświadczenia. Wielu z nich wyrażało wdzięczność za wewnętrzny spokój, który uzyskali dzięki świadomości, że nie są „odmieńcami”, „dziwakami” ani „kosmitami”. Książka Aron uświadomiła milionom wysoko wrażliwych osób, że ich szczególny sposób przeżywania świata jest naturalną cechą, którą dzielą z wieloma innymi ludźmi.

Po sukcesie pierwszej książki Elaine Aron kontynuowała badania nad wysoką wrażliwością. Wraz z mężem wykorzystała funkcjonalny rezonans magnetyczny do potwierdzenia hipotezy, zgodnie z którą podłożem tej cechy jest wyjątkowo czuły układ nerwowy. Eksplorowała także szczegółowe zagadnienia, czego efektem są jej kolejne książki, poświęcone m.in. wysoko wrażliwym dzieciom i ich wychowaniu, a także miłości i psychoterapii wysoce wrażliwych dorosłych. Aron nie ogranicza się do rozwijania teorii wysokiej wrażliwości, rozbudowuje także wiedzę praktyczną, pozwalającą osobom posiadającym tę cechę na jej poznawanie, akceptowanie i owocne wykorzystywanie w codziennym życiu. 

 

foto autorki kursu: Kuba Sarata/PhotShot.com

Komentarze

Chcesz dodać zwykły komentarz? Przejdz niżej.

Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Bądź pierwszy i napisz komentarz

Dodaj komentarz

Podobne szkolenia